Check check check

Profielschets predikant voor de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Bergen op Zoom – september 2012

Als voorbereiding op het opnieuw starten van het beroepingswerk, heeft de gemeente in de kleine groepen en tijdens een gemeentevergadering nagedacht over een te beroepen professional in brede zin. Daaruit is gezamenlijk de conclusie getrokken dat deze professional een predikant moet zijn in volle rechten om de gemeente te dienen. Prioriteiten en kenmerken zijn hieronder samengevat.

what_look_pastor__03822_1340219538_1280_1280

Geestelijk

De predikant kenmerkt zich door een groot geloof. Hij verwacht veel van de kracht van gebed en laat zich leiden door de Heilige Geest. Daarom heeft hij dagelijks intieme omgang met God. Hij leeft heilig en is transparant. Hij leeft in het besef dat juist in zwakheid Gods kracht zichtbaar kan worden en staat daarom vol Godsvertrouwen in het leven.

schaap-met-de-6-poten-286973

Pastoraat

De predikant heeft een hoog empathisch vermogen en ervaring in de omgang met mensen met verschillende achtergronden, kennis en geloofservaring.

De predikant gaat graag gesprekken aan, kan goed luisteren en kan door zijn levenswijsheid en warme persoonlijkheid mensen bemoedigen en steunen.

Achtergrond:

Er is in de gemeente een groeiende groep bestaande uit leden en gasten die opnieuw of voor het eerst tot geloof zijn gekomen. Er is behoefte aan ondersteuning en aandacht in het proces van groei dat deze keuze met zich mee brengt. Daarnaast zijn er ook maatschappelijke problemen die zijn weerslag vormen op het geestelijk leven van deze gasten en leden. Echter ook een aantal andere gemeenteleden hebben, soms complexe, vragen waar pastorale zorg en begeleiding wordt gemist. De zorg door ouderlingen en kleine groepen kan onvoldoende aan de behoefte van de leden en gasten voldoen.

pastorsalary

Onderwijzen

De predikant heeft een gave om mensen te onderwijzen vanuit de basis van het christelijk geloof tot een proces van keuze voor Jezus en lidmaatschap van Zijn gemeente.

De predikant heeft ervaring met het geven van onderwijs aan niet-gelovigen, zoals belijdeniscatechisatie aan mensen die vanuit de Alphacursus een groeiend geloof hebben en aangeven zich bij een gemeente te willen aansluiten. Ervaring met het geven van onderwijs aan volwassenen met zeer divers opleidingsniveau is een pre.

Achtergrond:

Onderwijs aan kinderen gebeurt in de gemeente via mentorgroepen en tijdens de middagdienst via het zogenaamde “kinderwerk”. Er is een behoefte aan ondersteuning en begeleiding van de toestroom van belangstellenden en gasten. Voor de Alphacursus is een ervaren cursusleider aangetrokken. Vooral voor de nieuw-gelovigen en zoekenden in diverse stadia van geloof is er behoefte aan verder ondersteuning.

pastor-word-cloud-3

Missionair

De predikant heeft een hart voor het delen van het evangelie met de medemens en wil zich graag inzetten om hen actief op te zoeken en lopende projecten te ondersteunen. Door zijn voorbeeldgedrag hierin, kan hij gemeenteleden laten zien hoe evangelisatie in de praktijk werkt. Hij stimuleert gemeenteleden met hun initiatieven en zorgt dat de prioriteit voor het delen van het evangelie zoals Jezus ons daarin oproept hoog blijft in de gemeente.

Achtergrond:

De gemeente heeft in de afgelopen jaren geleerd dat missionair zijn niet zozeer in projectmatige aanpak, maar veel meer in aansluiting bij interesses van gemeenteleden en de vrienden en kennissen gezocht moet worden. Er lopen diverse initiatieven die een relationeel karakter hebben (Vrouwenzaken, Samen eten in de Emmaüskerk). De Alphacursus is in 2012 voor het eerst gegeven en alle deelnemers zijn doorgegaan in een vervolgcursus. Diverse zijn trouw gast en op weg naar belijdenis van het geloof om lid te kunnen worden.

Prediking

Tekening%20dominee%20website%20pknDe predikant heeft de gave van het spreken dat zich uit in een heldere en aansprekende uitleg van het Evangelie. De preken zijn te begrijpen, aansprekend en inspirerend zowel voor gemeenteleden die al lange tijd geloven als voor gasten. De preken zijn “inclusief” en sluiten aan op de leefwereld van de mensen in deze tijd. Zaken die in de gemeente spelen worden in preken meegenomen. De predikant heeft ervaring met het gebruik van audiovisuele middelen om de prediking te ondersteunen. De liturgie geeft ruimte aan inzet van verschillende muziekstijlen en liederen.

Achtergrond:

Zoals in het gemeenteprofiel is aangegeven, bestaat de gemeente uit leden en gasten met diverse achtergronden en ervaring met het christelijk geloof. Ook zijn we gezegend met telkens weer nieuwe gasten, bijvoorbeeld uit de wijk, die voor het eerst of sinds lange tijd een kerkdienst bezoeken. Bezoekende predikanten worden door een brief opgeroepen om hier in hun preek rekening mee te houden en ‘tale Kanaäns’ en gereformeerd jargon te vermijden of toe te lichten. Het karakter van de diensten is niet zozeer modern of vernieuwend te noemen, maar vooral warm en welkom.

church_pastor_gray_cross_button-p145330910151530556t5sj_400De gemeente houdt ervan als psalmen, gezangen en opwekking worden afgewisseld. Begeleiding is voornamelijk op orgel vanwege de talenten die daarvoor beschikbaar zijn, maar gebeurt ook met regelmaat met piano, drum en gitaar. Op die manier is er afwisseling en muziek die aansluit bij de verschillende smaken en culturen van de gemeenteleden en gasten.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s