Houdt u vroom

Gemeenteprofiel [september 2012]

700-320-crop-DSC05561

Samenstelling

De gemeente van Christus in Bergen op Zoom bestaat uit 115 leden, 76 belijdende leden en 39 doopleden. De leeftijdsgroep 15-25 is klein. Er zijn maar een paar leden ouder dan 70. Bijna iedereen in de gemeente is “import”. Er zijn geen grote families of familieverbanden binnen de gemeente.

De gemeente was aanvankelijk sterk gericht op overleven in een kerkelijk dun bevolkt gebied. De laatste 10 jaar is het besef doorgedrongen van de roeping ten opzichte van de omgeving en de stad.

Er zijn een aantal gasten die regelmatig of zelfs trouw de kerkdiensten bezoeken en ook deelnemen aan diverse activiteiten, zoals de kleine groepen. Een aantal van deze gasten zijn in een traject naar belijdend lidmaatschap.

Ongeveer 40% van de gemeenteleden heeft geen Gereformeerd Vrijgemaakte achtergrond. Dat heeft mede zijn weerslag op het karakter van de gemeente. De gemeente wordt geleid door een kerkenraad bestaande uit 4 ouderlingen en 2 diakenen.

3917

Omgeving

De gemeenteleden komen uit een grote straal rondom Bergen op Zoom – ruwweg van Rilland, Ossendrecht tot Steenbergen en het eiland Tholen. Het werkgebied omvat meer dan 100.000 inwoners. Er zijn naar schatting 400 christenen die regelmatig naar een kerk gaan in Bergen op Zoom. In een stad van 65000 inwoners is dat een zeer laag percentage. Er zijn geen christelijke scholen in de stad zelf. Meeste kinderen van gemeenteleden gaan naar scholen in de buurt die, op Tholen en Goes na, in de praktijk geen christelijke cultuur en achtergrond hebben. Bergen op Zoom en omgeving heeft een katholieke achtergrond maar verre weg de meeste inwoners gaan niet of nauwelijks naar de kerk. Diverse katholieke kerken worden gesloten. Toch heerst er een gevoel onder de katholieke bevolking dat men gelovig is.

Er wordt goed samengewerkt met bijbelgetrouwe christenen uit de stad van een aantal (kleine) evangelische gemeentes. Er zijn geen samensprekingen met andere gereformeerde kerken (Tholen). In de stad Bergen op Zoom zijn behalve een vrijzinnige PKN gemeente geen andere protestantse gemeenten gevestigd.

Er vindt beperkte evangelisatie plaats in de stad en omgeving. Behalve de GKv zijn ook een aantal evangelische kerken hierin actief. Waar mogelijk wordt hierin samengewerkt. Tijdens een tweemaandelijkse ontmoeting tussen de leiders van de kerken wordt hierover gesproken en wordt met en voor elkaar gebeden.

Bergen_op_zoom_007

Kleine groepen

Er zijn 5 zogenaamde kleine groepen die als kleinste pastorale eenheid worden beschouwd en waar alle gemeenteleden bij zijn ingedeeld. Gasten zijn welkom in de kleine groep en vinden zo snel aansluiting bij de gemeente. Eerstelijns pastorale zorg wordt binnen de kleine groep geboden. De kleine groepen worden geleid door kleine-groeps-leiders die door de kerkenraad worden benoemd.

Bergen_op_Zoom_Gertrudiskerk_sideview

Kerkgebouw

Sinds 2011 bezit de gemeente een eigen kerkgebouw midden in een woonwijk in Bergen op Zoom. Met de wijk zijn goede contacten en het gebouw staat open voor diverse activiteiten uit de wijk en burgerlijke gemeente. Het gebouw is geschikt voor ruim 200 bezoekers en is van alle gemakken voorzien.

1806735806

Missionair

De gemeente heeft een missionair karakter dat zich uit in een open houding naar buiten met vele persoonlijke contacten met niet gelovigen. We vinden het belangrijk dat in de diensten gasten zich welkom voelen. Er zijn diverse missionaire activiteiten zoals Alphacursus, Vrouwenzaken, Samen eten in de Emmaüskerk en een 2 tal studie/gebedsgroepen met vrouwen.

Bergen_op_Zoom_gemeentehuis

Visie en Missie

De gemeente heeft in 2003 een visie en missie opgesteld waarmee richting wordt gegeven aan beleid en activiteiten en die een weerslag vormt van het karakter van de gemeente. Daarnaast is het motto “Omdat God van ons houdt…” een leidmotief voor de inzet van de gemeenteleden.

Visie (wat willen wij bereiken?)

Omdat de Here Jezus Christus – onze Redder – van ons vraagt naar elkaar om te zien, willen wij dat in onze gemeente de liefde voor de Here God en de liefde voor elkaar ervaarbaar zijn. In woord en daad willen we onze naaste met het evangelie bereiken. Onze gemeente is op die wijze aantrekkelijk voor mensen binnen en buiten de kerk en groeit.

Missie (hoe willen we dat doen?)

Het is onze missie als gemeente van Jezus Christus in Bergen op Zoom om met God en onze medemens een liefdevolle relatie aan te gaan. We willen ons inzetten om elkaar en onze medemensen te helpen volledig toegewijde volgelingen van Jezus Christus te worden. Daartoe zijn wij bereid onze liefde, onze tijd, ons geld en onze energie in te zetten voor Hem en voor onze medemens, met name uit de regio Bergen op Zoom.

visie-missie-strategie-hi

Deze missie willen we als gemeente inhoud geven door:

[1] Met God een liefdevolle relatie aan te gaan

Wij verlangen ernaar de Here God steeds beter te leren kennen, dat kan door te investeren in het lezen van zijn Woord, tijd te nemen voor gebed en Hem te loven door zelf en met anderen te zingen.

[2] Met onze medemens een liefdevolle relatie aan te gaan

We willen ons richten op onze medemens omdat we als kerk geroepen zijn er te zijn voor hun vrede. Daarom willen we omzien naar elkaar in de gemeente of anderen erbuiten die God op ons pad brengt. Dit krijgt concreet gestalte in onze kleine groepen die altijd openstaan voor anderen. Zo willen we een gemeenschap zijn van mensen die aan elkaar gegeven zijn.

logo

[3] Elkaar te helpen volledig toegewijde volgelingen van Jezus Christus te worden

We willen elkaar helpen te groeien in geloof, door samen met anderen Bijbelstudie te doen, te praten over ons geloof, op alle niveaus van gemeente-zijn om samen gemeente te zijn en ons daarvoor in te zetten, wat betreft: activiteiten, vergaderingen, congressen en studiedagen, inzet voor de zondagse kerkdiensten en samenkomsten, meedenken met kerkenraad, je als vrijwilliger aanmelden voor diverse activiteiten, elkaar aanspreken op de kwaliteit van wat we voor de kerk doen en kritiek verdragen als iemand ons probeert te helpen c.q. corrigeren.

[4]  Onze medemens te helpen volledig toegewijde volgelingen van Jezus Christus te worden

Omdat wij geloven dat onze niet gelovige medemensen zonder Christus verloren gaan, willen wij eerlijk zijn over ons geloof door daarover te getuigen in woorden en daden tegenover mensen in onze omgeving: buren, bekenden, collega’s. We willen voor hen bidden en – als de Here God mogelijkheden geeft – ze uitnodigen voor onze kerkdiensten, onze kleine groepen of informatie geven over een cursus of begeleiding. Daarvoor willen we ons laten toerusten zodat wij groeien in het getuigen, zodat steeds meer drempels weggenomen worden, die er zijn voor onze medemensen om onze diensten te bezoeken en zich welkom te voelen.

9278377-red-dobbelstenen-met-woorden-visie-missie-strategie-op-gezichten

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s