Tot Dienst Bereid

Als ik het rapport van de zendingsvisitatie 2011 lees, kom ik mezelf tegen.

Tijdens de besprekingen over het zendingswerk kwamen belangrijke vragen aan de orde. Over de aanpak van de zending in het verleden:

Zijn we door onze manier van werken niet bezig om financieel afhankelijke (hulpbehoevende) kerken te stichten? (…) Gaan de kosten die er door deze manier van werken zijn, ons niet boven het hoofd groeien?

De manier waarop we werken, wordt kritisch beoordeeld aan de hand van een aantal uitgangspunten. Verinheemsing bijvoorbeeld:

Verinheemsing betekent, dat buitenlandse zendelingen geleidelijk vervangen worden door Zuid-Afrikaanse zendelingen. Buitenlandse zendelingen kunnen nog ingeschakeld worden, als ze een bijzondere gave hebben in een gebied, waar nood wordt geconstateerd.

Dan voel je hem al aankomen. Expats moeten moven!

Het is verklaarbaar dat er nog zendelingen ‘van buiten’ zijn, maar het is tijd dat zij geleidelijk afvloeien, en plaats maken voor lokale zendelingen, zoals dit al gebeurt. Het is van belang in deze koers te volharden, en geen zendelingen meer ‘van buiten’ te beroepen. Het is nu bewezen dat er ook vanuit het eigen midden voldoende capabele broeders gevonden worden, die opgeleid kunnen worden tot voorganger en/of zendeling. Dat er een afgestudeerde beschikbaar is, maar nog niet beroepen, roept de vraag op, of de inzet van lokale zendelingen voldoende wordt gewaardeerd. Steun en positieve bevestiging kunnen hier van betekenis zijn.

afscheid van Soshanguve CC

Dat heeft – naast verinheemsing – ook alles met geld te maken. Een kernwoord tijdens de visitatie en in het rapport is sustainability. Is de huidige opzet van het werk niet topzwaar? Al die dure zendelingen!

Wat betreft de vraag hoe een zendeling onderhouden moet worden, zijn de mogelijkheden genoemd van het tentmakermodel (de zendeling die z’n eigen kost verdient, en zendingswerk in zijn ‘vrije tijd’ doet) en van parttime werk.

Als zou worden besloten tot het dienen van meerdere gebieden, verandert het werk voor de zendeling inhoudelijk ook. Hij wordt dan meer een coach voor de oudsten en vrijwilligers in de gemeenten die hij dient, en wellicht ook een mentor voor onervaren of vrijwillige werkers, of voor theologiestudenten. Op deze manier wordt de integratie bevorderd, tegen minder kosten.

Dat heeft uiteraard gevolgen voor mijn positie. Wat moet ik gaan doen na de sluiting van CC? Mamelodi houdt me even van de straat. Maar wat komt er daarna?

Dat punt is in oktober al aan de orde geweest in een gesprek met Mieke en mij:

Verschillende mogelijkheden worden besproken, variërend van zendingswerk in een andere plaats, of een mentorrol naar jongere werkers toe, of helper voor een gemeente in nood; tot mogelijke terugkeer naar Nederland. Hij stelt zich dienstbaar op, en wacht een oproep of roeping af, maar beseft wel dat hij lokale zendingswerkers niet in de weg mag staan, en dat wil hij nadrukkelijk ook niet.

En jawel, in de aanbevelingen van de commissie komt m’n eigen toekomst voorbij:

Het is voor ons als visitatiecommissie niet vanzelfsprekend, dat de uit het buitenland afkomstige zendeling die in CC werkte, in een nieuw gebied gaat beginnen. Het verdient de voorkeur, dat een lokale beginnende zendeling beroepen wordt voor het beginnen van zendingswerk op een nieuwe plaats, en de ervaren terugtredende zendeling uit Soshanguve CC een taak krijgt als mentor, coach of begeleider.

Wat wordt het? Moet ik maar vast gaan solliciteren in Nederland?

Ik heb het zo verwoord in m’n rapport van eind april Between funeral and revival:

What do I expect to happen in the coming six months?

  1. I will continue the pastoral work in Mamelodi. It is my prayer that the preaching and teaching of the word of God will build up the congregation.
  2. Hopefully the report of the visitation team will bring clarity about the future of the church, especially the position of the elders and rev. Mogale.
  3. As a new church council takes over, I can gradually phase out and start a new assignment. I guess that in the coming months it will become clear what such assignment may include.

Once again it is unclear what the year 2012 will bring. But we have Christ’s promise for sure: “I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it.” And as before, I am still Tot Dienst Bereid = At His Service.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s