Laten de naties juichen! [1]

De komende week vergadert in Potchefstroom de synode van de GKSA. De Dopperkerken zijn zusterkerken van de GKv. Ik heb altijd veel herkenning als ik over ze lees of ze ontmoet. Een grote gereformeerde kerk die midden in deze tijd wil staan. Dat brengt vragen met zich mee. Niet iedereen geeft daar dezelfde antwoorden op. En dat geeft spanning.

Zo spelen op deze synode zaken die ook binnen de GKv op de agenda staan: bijbelvertaling, psalmen en gezangen, en het heetste hangijzer: de vrouw in het ambt. Collega Pieter Boon heeft daar in Kompas een positief-kritisch artikel over geschreven. Dat natuurlijk prompt door Een in Waarheid werd overgenomen. Alsof er over de Dopperkerken niet meer te zeggen zou zijn …

Voor een meer evenwichtige kijk op de zaak kun je terecht bij de besluiten van de Gkv synode van Zwolle-Zuid 2008 en het onderliggende rapport.

gksa-logoDe GKSA synode is de 50ste Nasionale Sinode en de 10de Sinode Middellande, gecombineerd in een Algemene Sinode.  Dat verwijst naar een moeizaam stuk ZA kerkgeschiedenis. Ook de Dopperkerken kennen hun verleden van apartheid. Blanken (sinode Potchefstroom), zgn. kleurlingen (sinode Suidland) en zwarten (sinode Middellande en sinode Soutpansberg) trokken gescheiden op. Daar valt veel over te zeggen. Laten we maar blij zijn dat er nu eindelijk een algemene synode gehouden wordt. Het logo van de GKSA verwijst naar Jezus die zijn kerk in leven houdt.

Dat betekent ongetwijfeld dat de voertaal op de 2009 synode, Engels zal zijn. De VGKSA hebben daar ook mee te maken [ik heb daar al eerder over geschreven op dit weblog; zie ook het kort verslag van de 2008 synode]. En dat is tegen een aantal zere benen. Niet alleen om praktische redenen – het is lastig – maar soms ook principieel beredeneerd – het gaat tegen Gods bedoeling in.

John Piper
John Piper

Een uitgesproken lelijk stukje trof ik aan van Slabbert le Cornu, gereformeerd predikant te Carletonville.

So terloops, ’n goeie voorbeeld hoe die ‘praktyk’ geleidelik die ‘ideaal’ opvreet, sien ons by die VGKSA, wat al reeds oorgegee het aan die taalkwessie (dus Engels) deur vorige sinodes. In die kerkverband se amptelike tydskrif, Die Kompas, Junie 2008 word daar onder die ironiese opskrif “Sinode 2008 – ons probeer JOU TAAL praat”, die volgende besluit oor die taal gegee:
“Gepraat van taal: Hiervoor was daar geen deputaatskap nie, en tog was dit een van die eerste punte op die agenda. Watter taal praat ons met mekaar tydens die sitting van die sinode? Dit is nie so ’n moeilike vraag nie. Immers, vorige sinodes het al besluit dat Engels die voertaal sal wees; daarby mag elke afgevaardigde die vrymoedigheid neem om, indien hy moeite met die Engels ondervind, na sy moedertaal oor te skakel. ’n Moeiliker vraag was egter: wat sal die amptelike taal van die handelinge van die sinode wees? En daarby nog ’n vraag wat aan die einde opgekom het: wat sal die taal van die rapporte van deputate wees?
Die aanvanklike antwoord: kom ons maak dit Engels, met ’n opsomming in Afrikaans vir diegene wat nie Engels verstaan nie. Klink pragtig, maar wat van ons Sotho sprekende gemeentes? Wat daarvan as daar sommige onder hulle is wat nie Engels (of Afrikaans) verstaan nie? O ja. Dit wys maar net dat ons blindekol op hierdie gebied nog nie heeltemal opgehelder is nie. Die finale besluit was dat alles in Engels sou gebeur. Ten spyte van die blindekol tog ’n historiese oomblik – vir die eerste keer in die geskiedenis sal die amptelike taal van die handelinge van die sinode van die VGKSA in Engels wees. Histories in watter sin? Engels word die taal. Wel, in die sin dat Engels vir niemand ’n moedertaal is
nie, en tog word vir hierdie taal gekies om die taalkloof tussen broeders en susters in die geloof te oorbrug. Voorwaar ’n werk van die Gees van Pinkster!”

Slabbert le Cornu haalt hier een artikel van ds. Erik van Alten aan. En geeft daar dan ongezouten commentaar op.

En so vervreem die VGKSA hul nog verder as ’n geestelike tuiste vir gereformeerde Afrikaners.
Weer eens klink dit mooi en opreg, maar ongelukkig opreg verkeerd, want wat het
by Pinkster gebeur:

8 En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? 9 Parthers en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asië, 10 Frigië en Pamfylië, Egipte en die streke van Libië by Cirene, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, 11 Kretense en Arabiere — ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. – Hand.2

Pinkster was ’n bevestiging dat die genade die natuur heilig, nie opvreet nie. Dit was ’n bevestiging dat die ‘groot dade van God’ ook op elke kerklike terrein “in alles” in die eie taal aangehoor word, wat konkreet beteken dat waar ek ook broederlik vergader ek dit in my eie taal doen, wanneer ek my agenda, verslae, appelle, beswaarskrifte, ens. doen, skryf, lees, ens, dit in my ‘eie taal’ gedoen word.

Wat in die VGKSA plaasvind, en al hoe meer in die GKSA gaan plaasvind, waar Engels die ‘eie tale’ van bv. Sotho en Afrikaner gereformeerdes opvreet, is nie deel van die ‘Pinksterwonder’ nie, maar dit is ’n groot verval, terug na die verwarring van Babel, in beide leer en lewe.

De VGKSA wordt hier dus als negatief voorbeeld aan de GKSA voorgehouden. Engels als voertaal is niet Pinksteren maar Babel!

glad

Wat een vertekening van de intenties binnen de VGKSA. De verscheidenheid die God geeft, wordt toch niet teniet gedaan als je streeft naar eenheid? In de woorden van 1 Korinte 12. Een hand blijft een hand en een voet blijft een voet, ook als ze zich naar elkaar schikken en tot eer van God samen werken. Is dat niet typisch Handelingen 2, Pinksteren?

… lees verder in deel 2 …

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s