Verwelkoming ds De Boer

[toespraak van Harry Pouwels, voorzitter van de zendingscommissie van Maranata]

Dit is vir my as lid van die Sendingskommissie van die kerkraad Pretoria-Maranata en van die kerkraad Mamelodi ’n voorreg om Ds en Mevrou de Boer hier welkom te heet. Meer as ’n jaar gelede het die kerkraad Maranata hom beroep en het hulle die beroep aangeneem en is nou uiteindelik hier.Soos die spreekwoord lui, goeie dinge kom stadig.

Soos ons vanoggend ook gehoor het, lewe ons as dissipels van Christus om ons Vader te verheerlik, ja ieder en elkeen het die taak om sy Maker te dien en eer. Ook dié wat hom nie ken nie, ook ’n wat hom op ’n verkeerde manier aanbid. Ja, dan mag ons sendelinge gebruik om mense van  hierdie opdrag te vertel, om hulle deur die liefde van Christus op te roep om gehoorsaam te word aan die verantwoordelikheid sodat hulle deel kan kry in die enige genade. Dan moet ons as gelowiges ook die geleenthede benut, ook die finansiële gawes en ondersteuning van ons brs en srs uit Nederland wat vir meer as 90% die finansiële sy van die sending in Suid Afrika dra. Ook in hulle afwesigheid mag ons hulle bedank dat ons as Maranata  die ondersteuning kry sodat die sendingswerk hier gereël kan word.

Na die vertrek van Ds de Visser en later van Ds Bosman was daar altyd ’n leemte in die sendingsveld, daar is gepoog om met twee sendelinge drie preekpunte te behartig. In die begin het dit moontlik gelyk omrede die studente ook baie insette gegee het. Maar die studente se hoofdoel is hul studies. Dit, saam met die sinodebesluit dat  Ds Boon die teologiese opleiding van die noordelike area moet koördineer, het die tekort aan addisionele mannekragte, prioriteit een op die SK se sakelys geword.

Groot was ons dank dat ons ’n sendeling wat al drie tale magtig is, nl Sepedi, Engels en Afrikaans, kon beroep.

Nog groter was ons dank dat ’n sendeling wat die land, die mense en die werksterrein ken, die beroep aangeneem het. Waarskynlik is dit ’n eerste keer in die gereformeerde wêreld dat ‘nsendeling twee keer uitgestuur word na dieselfde sendingsveld.

Harry

Ons het uitgesien na 14 Aug 2007, die beplande tyd van die ‘de Boere’ se aankoms in SA. Die nood in die sending was groot, ons was bly dat hulle dan sou kon inspring. Maar die Here het dit anders gelei. Parkinson, nee ’n breingewas is gediagnoseer. Deur ’n swaar operasie is dit verwyder en die Here het beterskap gegee en die gesondheid van Ds de Boer is besig om maand na maand te verbeter. 

U vra seker ook die vraag, waarom het ons God dit so gelei, waarom die moeilike pad, waarom hierdie vertraging? Daar is seker gedeeltelike antwoorde, maar miskien is die hoofles wat ons daaruit leer: Die mense weeg en wik, maar God beskik. Die Here hou ons klein en wys dat nie ons die werk beheer nie maar Hy self. Soos u laasjaar in Julie net na die vasstelling van die breingewas op u webwerf geskryf het: God maak nie ’n fout nie.

Die oorspronklike plan was dat ds de Boer in Nellmapius sou help en die preekpunt Soshanguve Sentraal sou oorneem. Ons het as SK en Kerkrade Mamelodi en Maranata dit goedgedink om eers net die hulp in Nellmapius aan ds de Boer op te dra om hom kans te gee om sy voete te vind en te kyk hoe sy gesondheid verbeter. In die opsig het ons nou ’n SK lid met ’n besondere opdrag aangestel. Die persoon se taak is om te waak dat die SK en ds de Boer self nie te veel werk aanvat of opgedra word wat sy gesondheid kan benadeel nie. En wie sal hierdie taak beter kan doen as ons suster Mieke de Boer?!  Welkom hier in ons midde en baie dankie vir hierdie taak, u het ’n groot taak om u man op te pas, te ondersteun en saam te bid vir julle taak hier in SA. Ons vertrou dat u die vrymoedigheid het om met ons te praat as dinge te veel word vir u en u man. Ook aan die ander kommissies en sinode afgevaardigdes, wees gewaarsku dat julle eers by hierdie gekoöpteerde lid van die SK moet verbykom voordat julle Ds de Boer in ’n kommissie of deputaatskap kan benoem!

Ons is dank aan ons Here verskuldig dat Hy alles in Sy alwetendheid so lei dat julle as die De Boer gesin die liefde wat julle van Hom as hemelse Vader ontvang, ook nou kan oorbring  aan mense wat nog nie daardie geloof ontvang het nie. Ons vertrou dat julle vinnig tuis sal voel in die gemeente. Ook vertrou ons dat julle die gemis van julle kinders om julle heen en die versorging van ’n groot gesin nie te veel gaan mis nie. Ons bid julle gesondheid, vreugde in die werk, krag en wysheid onder die seën van die Here toe. Tot Sy eer alleen.

Advertenties

Een gedachte over “Verwelkoming ds De Boer

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s